0(506) 891 91 81
bilgi@mindfulnessokulu.com

Eğitimler

Anasayfa > Eğitimler > Okulda Mindfulness Eğitimi

Okulda Mindfulness Eğitimi

Başvur

Bu eğitim MBSR eğitiminin 8 haftalık temel prensiplerine ve uygulamalarına sadık kalarak, okulun amacına, değerlerine,  öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına, yönetici/öğretmen/diğer çalışanların organizasyonel yapıdaki rolü, örgüt kültürü ve bütünlüğü göz önüne alınarak yapılandırılır.   

MındfulnessTemelli Stres Azaltma Programı (MBSR) Nedir?

MBSR, mindfulness uygulamalarının sistematik olarak ilerlediği bilimsel temellere dayanan bir programdır. Farkındalık becerilerini mindfulness egzersizleri ile kazandırmaya yarayan grup çalışmasıdır. Grup içindeki interaktif etkileşim ve paylaşımlar MBSR programının iyileştirici etkisinin temelini oluşturur. 
Batıdaki psikotreapi alanlarında bir yöntem olarak ilk kez 1979 yılında Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından geliştirilerek MIT (Massachusetts Institue of Technology) Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde hayata geçirilmiştir. MBSR ilk olarak kronik ağrıları olan ve iyileşme gösteremeyen hastaların ağrıları ile olan ilişkisini yeniden şekillendirerek iyilik halinde artış sağlamaları için kullanılmıştır. Daha sonra stresle başa çıkabilme becerisi, duyguların yönetimi gibi alanlarda kullanılmıştır. Zaman içerisinde yapılan akademik çalışmalar daha pek çok alanda (depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği, yeme bozuklukları, bağımlılık, yaşam doyumu vb.) iyileştirici etksinin olduğunu göstermektedir. MBSR bedensel,ruhsal ve zihinsel egzersizlerden (nefes-beden farkındalığı, beden taraması, ses ve düşünce farkındalığı, mindful yemek, mindful yürüyüş, mindful dinleme, sessizlik buluşması vb.) oluşur.

Eğitimin Amacı

Mindfulness eğitiminin amacı insanda doğuştan var olan ancak zaman içerisinde azalan anda kalabilme özelliğini tekrar kazandırmayı sağlamaktır. Kişi mindfulness egzersizleri aracılığıyla dikkat kapasitesini artırarak anda kalma becerisini geliştirir, bedeninde ve zihninde olan değişiklikleri fark eder. Duygu ve düşünceleri sabır, şefkat ve nezaketle, yargısızca olduğu haliyle kabul ederek yaklaşabilme tutumunu kazandırır. Bilinçli farkındalık felsefesi kazandırmayı amaçlayan MBSR eğitimiyle, katılımcılar egzersizleri yaşantılarında düzenli ve sürekli uygulayarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda iyileşme gösterirler. 

Öğretmenlerin öncelikle kendi iç yolculuğunda deneyimlediği mindfulness sürecini halka halka büyüterek diğer sosyal, duygusal ve örgütsel ilişkilerine zaman içinde yaymasını sağlar. Mindfulnessın özellikle öğretmenlerin tükenmişlik sendromuyla baş edebilmesi için işlevsel bir araç olduğu söylenebilir. Öğretmenler farkındalık düzeyindeki artışlarını okul ortamına yansıtırlar. Mindfulness eğitimi öğretmenlerin ders esnasında içsel kontrolünü (duygu, düşünce ve beden duyumlarını erkenden fark ederek düzenleyebilme mekanizmaları) artırmasına, sahip olduğu dikkat ve odaklanma becerisini uzun süre sürdürebilmesine, öğrencisiyle olan birebir ilişkilerine (öğrencilerin ihtiyaçlarını daha net olarak fark ederek), yöneticileri, meslektaşları ve velilerle ile olan iletişimlerine olumlu katkı sağlar. Bunun yanında öğretmenlerin duygu regülasyonunu sağlayarak öğrencilerine olaylara yaklaşım biçimi ile rol model olmasına vesile olur.

Öğretmenlere verilen mindfulness eğitimiyle, öğrencilerin dikkat ve odaklanma düzeyinde artış, eleştirel düşünme becerisini ve çok yönlü bakış açısını geliştirme, akademik başarı ve performansında yükselme, etkin dinleme, duygu ve öfke yönetimi, zor durumlarla baş edebilme, problem çözme, yaratıcılık becerisi geliştirme, akran ve ebeveyn ilişkisinde iyileşme, öz denetim becerisi kazandırma, beden algısını (bedeni olduğu haliyle kabul edebilme) iyileştirmeyi sağlama amaçlanmaktadır.

Mindfulness eğitiminin öğretmenlerle birlikte yönetici ve diğer çalışanlara da verilmesi okulun bütününün mindfulness felsefesini benimsemesine imkan sağlar. Bu durum, okul içindeki etkileşimin niteliğini artırmanın yanında, okul ikliminde yarattığı olumlu etki ile de mindfulnessı sürdürülebilir hale getirir.

MBSR eğitimi Okulda Mindfulness Eğitimi’nin temelini oluşturur.

Öğretmenlerin branşlarına, hangi sınıf seviyesinde görev aldıklarına, müfredat bütünlüğü çerçevesinde dersin içeriğine ve aktivitelere göre eğitim geliştirilerek yapılandırılır. Süreç içinde öğretmenler süpervizörlük ile desteklenerek program sürdürülebilir hale getirilir.

Yöneticiler,
Öğretmenler,
Diğer çalışanlar,
Öğrenciler oluşturmaktadır.

Diğer Eğitimler

Mindfulness Temel Eğitimi

Mindfulness kişinin iç dünyasında (duygularında, düşüncelerinde, bedensel duyumlarında) ve dış dünyasında olup biten tüm deneyimlerine bilgece bir farkındalıkla yargısızca yaklaşarak, bu süreci saf bir dikkatle anbean yaşadığı zihinsel farkındalık sürecidir. 

 


Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)

Mindfulness eğitiminin amacı insanda doğuştan var olan ancak zaman içerisinde azalan anda kalabilme özelliğini tekrar kazandırmayı sağlamaktır. Kişi mindfulness egzersizleri aracılığıyla dikkat kapasitesini artırarak anda kalma becerisini geliştirir, bedeninde ve zihninde olan değişiklikleri fark eder. Duygu ve düşünceleri sabır, şefkat ve nezaketle, yargısızca olduğu haliyle kabul ederek yaklaşabilme tutumunu kazandırmayı amaçlar. 


Aselsan Mindfulness Eğitimi

Aselsan Mindfulness Eğitimi

07-08 Kasım 2019
11-12 Kasım 2019
14-15 Kasım 2019
9:00 - 16:00