0(532) 422 47 70
bilgi@mindfulnessokulu.com

Eğitimler

Anasayfa > Eğitimler > Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)

Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)

SÜRE : 8 HAFTA / HAFTADA 1 GÜN 2.5 SAAT
Başvur

MINDFULNESS TEMELLİ STRES AZALTMA PROGRAMI (MBSR) NEDİR?

Bilinçli Farkındalık becerilerini mindfulness egzersizleri ile kazandırmaya yarayan grup çalışmasıdır. Sistematik olarak dizayn edilmiş ve dünyada standart olarak belirlenmiş içeriği ile deneyimsel öğrenmeye dayanan güçlü bir yöntemdir.  Grup içindeki interaktif etkileşim ve paylaşımlar MBSR programının iyileştirici etkisinin temelini oluşturur. 


Batıdaki psikoterapi alanlarında bir yöntem olarak ilk kez 1979 yılında Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından geliştirilerek MIT (Massachusetts Institue of Technology) Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde hayata geçirilmiştir. MBSR ilk olarak kronik ağrıları olan ve iyileşme gösteremeyen hastaların ağrıları ile olan ilişkisini yeniden şekillendirerek iyilik halinde artış sağlamaları için uygulanmıştır. Daha sonra stresle başa çıkabilme becerisi, duyguların yönetimi gibi alanlarda kullanılmıştır.

Zaman içerisinde yapılan akademik çalışmalar daha pek çok alanda (depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği, yeme bozuklukları, bağımlılık, yaşam doyumu vb.) iyileştirici etksinin olduğunu göstermektedir. MBSR ruhsal, bedensel ve zihinsel egzersizlerden (nefes-beden farkındalığı, beden taraması, Mindful hareket egzersizleri, oturma meditasyon,  mindful yemek, mindful yürüyüş egzersizleri, mindful dinleme, sessizlik buluşması vb.) oluşur.

EĞİTİMİN AMACI

Mindfulness eğitiminin amacı insanda doğuştan var olan ancak zaman içerisinde azalan anda kalabilme özelliğini tekrar kazandırmayı sağlamaktır. Kişi mindfulness egzersizleri aracılığıyla dikkat kapasitesini artırarak anda kalma becerisini geliştirir, bedeninde ve zihninde olan değişiklikleri fark eder. Duygu ve düşünceleri sabır, şefkat ve nezaketle, yargısızca olduğu haliyle kabul ederek yaklaşabilme tutumunu kazandırmayı amaçlar. Bilinçli farkındalık felsefesi kazandıran MBIs programları eğitimiyle, katılımcılar egzersizleri yaşantılarında düzenli ve sürekli olarak uygulayarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda iyileşme gösterirler. 

 

MBSR Eğitimi verebilmek için MBSR eğitmenliği sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

8 Haftalık MBSR programını tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir katılım belgesi verilecektir. Bu belge ile MBSR Eğitmeni olma ön koşulu karşılanmış olur.

Stres yönetimi,
Beden, zihin ve duygu farkındalığı,
Dikkatin, odaklanmanın ve yaratıcılığın artması,
Zihinsel kapasitenin ve esnekliğin gelişmesi,
Duyguları algılayarak yönetebilme,
Duygu durumunda ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında iyileşme,
Fiziksel yakınmalarda azalma,
Kaygı düzeylerini düşürme,
Akademik başarıda artış,
Empati düzeyinde artış,
Yaşantıyı olduğu haliyle kabul edebilme bilincini geliştirmek,
Kendini iyi hissetme şeklinde sıralanabilir.

Programa katılacak kişiler ile mutlaka ön görüşme yapılır.
Eğitimin en az 6 en fazla 30 kişi ile yapılması tercih edilir.
8 hafta süren, haftada bir gün 2.5 saatlik seanslardan oluşur.
6. haftada 6 saat süren sessizlik günü yapılır. (Amacı mindfulness felsefesinin içselleştirilmesi ve derinleştirilmesidir..)
Katılımcılar program boyunca öğrendikleri egzersizleri, günlük yaşantılarında düzenli olarak uygulamaları için teşvik edilirler.

Stres ve yaşamda karşılaşılan zorluklarla başa edebilme becerisini geliştirmek,
Fiziksel, zihinsel ve bedensel iyilik halini artırmak isteyen kişiler,
İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu meslek sahipleri (eğitimciler, öğretmenler, ruh sağlığı alanında çalışanlar, sağlık çalışanları, ebeveynler)
Akademik başarı ve performans ile odaklanma, yaratıcılık becerisini artırmak isteyen öğrenciler,
Yaşantısına farkındalık kazandırmak isteyen herkes.

Diğer Eğitimler

Mindfulness ve Şefkat Temelli Psikolojik Bağışıklığı Geliştirme Programı

10 seanstan oluşacak program aşağıdaki temaları kapsamaktadır.

·         Şimdiki Ana Dönme

·         Dikkati Yönetme

·         Duyumların Farkındalığı

·         Beden Farkındalığı

·         Hareket Ederken Beden Farkındalığı

·         Düşüncelerin Farkındalığı

·         Düşünceler ve Sesler

·         Düşünceler

·         Duygu Farkındalığı

·         Duygu Regülasyonu

·         Şükran

·         Günlük Yaşama Mindfulness’ın Dahil Edilmesi