0(506) 891 91 81
bilgi@mindfulnessokulu.com

Eğitimler

Diğer Eğitimler

Mindfulness Temel Eğitimi

Mindfulness kişinin iç dünyasında (duygularında, düşüncelerinde, bedensel duyumlarında) ve dış dünyasında olup biten tüm deneyimlerine bilgece bir farkındalıkla yargısızca yaklaşarak, bu süreci saf bir dikkatle anbean yaşadığı zihinsel farkındalık sürecidir. 

 


Okulda Mindfulness Eğitimi

Öğretmenlerin öncelikle kendi iç yolculuğunda deneyimlediği mindfulness sürecini halka halka büyüterek diğer sosyal, duygusal ve örgütsel ilişkilerine zaman içinde yaymasını sağlar. Mindfulnessın özellikle öğretmenlerin tükenmişlik sendromuyla baş edebilmesi için işlevsel bir araç olduğu söylenebilir. Mindfulness eğitiminin öğretmenlerle birlikte yönetici ve diğer çalışanlara da verilmesi okulun bütününün mindfulness felsefesini benimsemesine imkan sağlar. Bu durum, okul içindeki etkileşimin niteliğini artırmanın yanında, okul ikliminde yarattığı olumlu etki ile de mindfulnessı sürdürülebilir hale getirir.


Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)

Mindfulness eğitiminin amacı insanda doğuştan var olan ancak zaman içerisinde azalan anda kalabilme özelliğini tekrar kazandırmayı sağlamaktır. Kişi mindfulness egzersizleri aracılığıyla dikkat kapasitesini artırarak anda kalma becerisini geliştirir, bedeninde ve zihninde olan değişiklikleri fark eder. Duygu ve düşünceleri sabır, şefkat ve nezaketle, yargısızca olduğu haliyle kabul ederek yaklaşabilme tutumunu kazandırmayı amaçlar. 


Aselsan Mindfulness Eğitimi

Aselsan Mindfulness Eğitimi

07-08 Kasım 2019
11-12 Kasım 2019
14-15 Kasım 2019
9:00 - 16:00